Hukuki Açıdan Bulut Bilişim

“……………kuruluş kendi sunucuları üzerinde, hizmeti alan kuruluşa belirli bir yer ve trafik kapasitesi tanır.
Hizmeti alan ve veren arasındaki hukuki ilişki “temel olarak” basittir. Zira sözleşmesel anlamda, ilişki
tam olarak her iki tarafa borç yükleyen (Synallagmatic) hukuki bir ilişki doğurur. Hizmeti alan, bulut
bilişim servisi karşılığında, hizmet verene belirli bir meblağ öder. Hizmeti veren ise bu bedel
karşılığında, sunucularını özgülenen amaç doğrultusunda hizmet alana sunar ve anlaşmaya göre
adminlik hizmeti de verir. Sözleşmesel ilişki basit olmakla birlikte, uygulamada SLA (Services Level
Agreement‐hizmet kalitesi ölçüm anlaşması) ve NDA (Non Disclosure Agreement) Gizlilik protokolleri
yapılmak suretiyle sözleşmeye eklenmektedir. Ayrıca sözleşmenin mutlaka adminlik ve/veya
danışmanlık hizmetlerini kapsayıp kapsamayacağı……………”

 

Hukukçu gözü ile ISSA Türkiye Başkanlığı Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreteri Av.Burak ÖZCÜ’nün kaleme aldığı “NEDİR BU BULUT BİLİŞİM DEDİKLERİ ?” makalenin devamına ve tüm detaylarına buradaki linkten erişebilirsiniz…